Wat & Waarom?

 boekslide
foto: DomVorm Creative Studio
Wat is patiëntgericht communiceren?
Patiëntgerichte communicatie is een respectvolle, empathische wijze van communiceren waarbij je je aanpast aan de patiënt en zijn situatie. Je probeert zijn perspectief te achterhalen. Je wilt niet alleen de ziekte van de patiënt begrijpen, maar ook zijn klacht. Daarnaast wil je wederzijds begrip en overeenstemming bereiken, zoveel mogelijk de regie en verantwoordelijkheid met de patiënt delen en zijn oplossingsvermogen en zelfredzaamheid stimuleren. Dit doe je om de patiënt verantwoorde, liefst wetenschappelijk bewezen, haalbare zorg te bieden.

Patiëntgerichte communicatie:

  • is interactief
  • is doelmatig en kosteneffectief
  • kost niet teveel tijd
  • beperkt onzekerheden
  • is flexibel

Patiëntgericht communiceren is niet ‘u vraagt, wij draaien’. Je respecteert en accepteert de patiënt, maar dat betekent niet dat je al zijn gedrag goedkeurt of geen grenzen mag stellen. Integendeel. Respecteren en accepteren betekent grenzen stellen aan lastig gedrag, zonder de persoon zelf af te wijzen.

Wat wil de hulpverlener?
Als patiëntgerichte hulpverlener wil je weten wat de patiënt mankeert. Dit noemen we ziektegerichte, biomedische communicatie:

Hulpverlener: ‘Voelt u zich somber, terneergeslagen?’
Patiënt: ‘Ja, nou…(zucht). Ik ben de laatste tijd niet vooruit te branden.’
Hulpverlener: ‘En hoe lang hebt u dat gevoel al, dat u niet vooruit te branden bent?’
Patiënt: ‘Tja, wat zal ik zeggen?’ De patiënt fronst, denkt na. ‘Toch al zeker een paar maanden, denk ik…’
Hulpverlener: ‘Kunt u nog in allerlei dingen plezier hebben?’

Daarnaast wil je ook weten wat er in de patiënt omgaat. Hoe denkt en voelt de patiënt over zijn ziekte? Wat vindt hij belangrijk? Waar hoopt hij op? Wat zijn de gevolgen van zijn ziekte of klachten voor zijn dagelijks leven? Dit noemen we klachtgerichte, psychosociale communicatie:

Hulpverlener: ‘Wat zou de oorzaak van uw huidige somberheid kunnen zijn, denkt u?’
Patiënt kijkt weg, zucht diep: ‘Ik vind dat een vader voor zijn gezin moet zorgen. Dat ik nu ontslagen ben… tja, hoe zal ik het zeggen?’
Patiënt, geëmotioneerd: ‘Mijn eigen vader zou dat schandalig hebben gevonden!’ De patiënt verbergt zijn gezicht in zijn handen en snikt.
Hulpverlener, meelevend: ‘Nou.’ Laat even een respectvolle stilte vallen. ‘Moeilijk hoor.’
Hulpverlener, na een tijdje: ‘En uw vrouw? Hoe gaat het tussen u en uw vrouw de laatste tijd?’

Wat wil de patiënt?
Wat de patiënt in het contact met de hulpverlener wil, is uitgebreid onderzocht. Het antwoord is weinig verrassend: de patiënt wil weten en begrijpen hoe zijn symptomen geïnterpreteerd moeten worden, of er iets mis is, en zo ja, wat er aan gedaan kan worden. Daarnaast wil hij zich gekend en begrepen voelen, zijn zorgen kunnen uiten en gerustgesteld worden.

De patiënt wil weten en begrijpen, én zich gekend en begrepen voelen.

Waarom patiëntgerichte communicatie?
Patiëntgerichte communicatie levert:

  • meer tevredenheid en gezondheid
  • een betere therapietrouw
  • een haalbare en uitvoerbare behandeling
  • voorkomt misverstanden en conflicten
  • meer werkplezier!

Patiëntgerichte communicatie levert tevredenheid en gezondheid van de patiënt op. Een goede samenwerkingsrelatie waarin de patiënt actief bij de zorg betrokken wordt en waarin hij sociale steun ervaart, draagt in hoge mate bij aan een beter resultaat. Als je informatie en advies nauw aansluiten bij zijn ideeën, verwachtingen en zorgen, dan leidt dit tot grotere tevredenheid en indirect ook tot een grotere belangstelling van de patiënt voor therapie. Een betere therapietrouw, kortom. Gezamenlijke besluitvorming zorgt verder voor een gedeelde verantwoordelijkheid over het behandelplan, dat daardoor haalbaar en uitvoerbaar wordt. Tot slot helpt goede communicatie en een prettige werkrelatie misverstanden en conflicten te voorkomen en draagt het, toch ook niet onbelangrijk, bij tot het werkplezier van de hulpverlener.

Bewaren

Bewaren

Bewaren