Patiëntgerichte communicatie wérkt. De patiënt voelt zich begrepen, gesteund en erkend. Er ontstaat een prettige en efficiënte arts-patiënt relatie. Je werkt oplossingsgericht samen en probeert tot gezamenlijke besluitvorming te komen. Dat levert – zeker op termijn – belangrijke gezondheidseffecten op.

 

Wist je dat patiëntgerichte communicatie evidence based is? Niet voor niets is patient centered communication dé medische communicatie methode waarin medische studenten in de Verenigde Staten en Canada onderwezen worden.